The enterprise news
  Industry news
  Technical documentation
  Video Center

Service telephone:0431-85825519
Technical Hotline:0431-85825512  
QQ: 841785431

 

  The current position:HomePage > The news content

2014 September Changchun FangGuan electronic staff birthday partyphotos
The publisher:fangguan+2012Release time:2014-11-4 9:18:36Read:2019

2014928日(星期日)参加9月份生日会的员工请于928日晚1730“红事会—四楼—3号厅演艺广场” 9号桌、10号桌。东盛大街与经纬路交汇处),1700签到截止,过时不侯,席间将按签到名单进行抽奖,设置1名中奖机会,奖励金额200元,祝大家生日快乐!玩的开心!

9月份生日会寿星名单如下(总经理助理刘敏出席,领队:杨修玲,联系电话18043169581

序号

姓名

部门

序号

姓名

部门

1

 姜晓会

 营销部

16

 刘翠娥

 四车间

2

 王岩

 技术部

17

 朱德晶

 四车间

3

 池莲花

 品质部

18

 刘盈盈

 四车间

4

 高秀

 设备动力部

19

 张洪雨

 四车间

5

 程俊

 生产制造部

20

 杨修玲

 四车间

6

 张颖

 生产制造部

21

 乔亚荣

 四车间

7

 王玺霖

 生产制造部

22

 王兴阅

 四车间

8

 李士兵

 二车间

23

 李敏

 四车间

9

 唐丽丽

 二车间

24

 王金凤

 五车间

10

 许纯

 二车间

25

 徐岩

 五车间

11

 赵洪兵

 三车间

26

 顾云玲

 五车间

12

 孙波

 三车间

27

 武丽娜

 五车间

13

 侯德海

 三车间

28

 孟宪丽

 五车间

14

 张键

 三车间

29

 刘丽颖

 五车间

15

 张敏

 四车间

 

 

 

 

注意事项

适量饮酒,注意健康!

长春市芳冠电子科技有限公司

2014919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Print || Close

HomePage | About Us | News Center | Company honor | Product display | File download | Personnel recruitment  | Online message | Contact us | Online customer service 
魔域私服 魔域私服 传奇私服 魔域私服 传奇私服
公司地址/Address:吉林省长春市东南湖大路1726号/No.1726 Dongnanhu road Changchun,Jilin,China    邮编/Post code:130033    
传真/FAX:0431-84645166   电话/TEL:0431-85825519  E-mail:ccfangguan@126.com
☆吉ICP备07500204号-1☆